முதன் முதலில் அரிசியில் அல்லது நெல்லில் ஏன் எழுத வேண்டும்!

0
107

முதன் முதலில் அரிசியில் அல்லது நெல்லில் ஏன் கல்வி கற்க வேண்டும்!

12-ஆம் வகுப்புகல்வி என்பது ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமான விஷயம் கல்வி கற்பதன் மூலம் ஒருவர் அந்தப் பரந்த உலகில் அறிவு மற்றும் ஞானத்தை தேட தொடங்குகிறார்கள்.
எனவே நாம் நம்முடைய தேடலுக்கான முதல் அடியை அன்னை சரஸ்வதி பூஜை செய்து கொண்டாடி தொடங்குகின்றோம்
பல மாநிலங்களில் இந்த அட்சராப்பியாசம் வெற்றியின் அடையாளமான விஜயதசமியன்று நிகழ்த்தப்படுகிறது.Evening
கல்விம்மை மற்றும் அறிவின்மை என்னும் இருளை நாம் ஏற்றுக் கொள்ளப் போவதை மறைமுகமாக உணர்த்துகிறது இந்த நாளில் மூன்று விதமான சக்திகள் ஆன இச்சா கிரியா மற்றும் ஞான சக்திகள் ஒன்றிணைக்கின்றன.
இந்த மூன்று விதமான சக்திகளை எதிர்த்துப் போராட நாம் அனைவருக்கும் உதவுகின்றன. இந்த நாளில் தான் முதன்முதலில் எழுது தொடங்குகின்றன.
அவர்கள் தங்களுடைய பெயர் மற்றும் எழுத்துக்களை எவ்வாறு எழுதுவது என்பதை கற்றுக் கொள்கின்றன.
அவர்கள் மீது வாக்கியத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்று இறுதியாக தங்களுடைய எண்ணங்களை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துவது என்பது கண்டுபிடிக்கின்றனர் எனவே இந்நாள் உங்கள் குழந்தைகளின் எண்ணங்களுக்கு செல்வம் வடிவம் கொடுக்கும் ஒரு நீண்ட நெடிய பயணத்தின் ஆரம்பத்தை குறிக்கிறது.
ஓம் காரம் செயல் மற்ற மனத்தின் தொடக்கம் மற்றும் இறுதியாக விளங்குகின்றது மேலும் இது நித்தியத்தை குறிக்கின்றதுவிஜயதசமியையொட்டி
எனவே ஒரு குழந்தை ஒன்று என்கிற வார்த்தையை எழுதி தன்னுடைய இயற்கையை தொடங்குகின்றது.
இது சமஸ்கிருதத்திற்கு சாரமாக கருதப்படுகிறது இதை முதன் முதலில் எழுதுவது ஒரு சிறந்த தொடக்கமாக கருதப்படுகிறது
ஆரம்பத்தில் குழந்தைகள் தங்களுடைய குருகுலத்திலும் என்கிற சொல்லை மனதில் எழுதி தங்களுடைய எழுத்தறிவித்தல் தொடங்கினார்கள்.
இப்போதெல்லாம் குழந்தைகள் அரிசியை ஒரு தட்டில் பரப்பி என்கிற ஓம் சொல்லை எழுதுகின்றார்கள்.
வங்கத்தில் குழந்தைகள் ஒரு சுண்ணாம்பு கட்டிக்கொண்டு ஒரு சேர்ட்டில் எழுத ஆரம்பிக்கின்றார்கள் வேதகாலத்தில் உபநயனத்தின் போது ஆரம்பித்துவிடுவார்கள்.
அப்போது குழந்தைகளின் வயது சுமார் 5 ஆக இருக்கவேண்டும் ஆனால் தற்போதைய நவீன காலத்தில் சுமார் மூன்று வயதிலேயே குழந்தைக்கு ஆரம்பித்து விடுகின்றார்கள்.
இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயன் உள்ளதாக இருக்கும் .மேலும் இதை பற்றிய தகவல் ஏதேனும் தெரிந்து இருந்தாலும் கமென்ட்ல் தெரிவிக்கலாம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here